DienstenBeschermingsbewind
Een maatregel tot beschermingsbewind houdt in dat de bewindvoerder je inkomen en vermogen beheerd waarvoor de kantonrechter een machtiging afgegeven heeft. De bewindvoerder is aangesteld om verantwoording te nemen over je financiële zaken. 


Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je (tijdelijk) niet in staat bent om over je eigen inkomen in goede orde te beheren door bijvoorbeeld je mentale gesteldheid, gezondheidsproblemen of overmatige schuldenproblematiek.
De bewindvoerder is er om je financiële zaken te behartigen, om je financiële belangen te waarborgen en te zorgen dat er orde geschept wordt in je financiële situatie. 

Er wordt altijd minstens één rekening geopend: Een beheerrekening.
Op de beheerrekening wordt je inkomen gestort. Denk hierbij aan loon, uitkering en toeslagen. Van deze rekening worden de vaste lasten betaald en er wordt er wekelijks geld overgemaakt naar de leefgeldrekening. De leefgeldrekening is de rekening waarover alleen jij beschikt en waar geld op gestort wordt voor je levensonderhoud. 

 

Vervolgens wordt gekeken of je huidige rekening gebruikt kan worden als leefgeldrekening, indien niet het geval wordt een leefgeldrekening geopend en mogelijk een spaarrekening. Op de spaarrekening worden bedragen gestort voor onvoorziene kosten.

Het is goed om te weten dat de rechter via de rekening en verantwoording jaarlijks controleert of de bewindvoerder je financiën goed beheerd. 

Budgetbeheer (per ingaande van 1 januari 2024!!)
Budgetbeheer houdt in dat je inkomen en uitgaven wordt beheerd door een budgetbeheerder (op vrijwillige basis dus zonder machtiging van rechtbank zoals bij bewindvoering) met als doel om rust en stabiliteit te creëren. 

Misschien herken je het wel. Je ontvangt talloze rekeningen en bent het overzicht kwijtgeraakt.
Je ontvangt regelmatig aanmaningen of vult het ene gat met de ander.
Je hebt je financiële administratie niet op orde en bent het overzicht kwijt of misschien wil je graag sparen maar lukt het op één of andere manier niet. 


Dan is budgetbeheer een passende vorm van ondersteuning.

Wat de reden van je aanmelding ook is, in overeenstemming met jou, wordt duidelijk besproken welke taken overgenomen worden.
Dit alles wordt vastgelegd in een budgetbeheerovereenkomst die door jouw en Nubewind ondertekend worden.

Je geeft daarbij een machtiging (volmacht) af dat je inkomsten en vermogen aan Nubewind overdraagt.
Nubewind is verantwoordelijk voor datgene wat vermeld staat in de overeenkomst.
Nubewind draagt zorg voor tijdige betalingen en houdt toezicht op het inkomen.


Budgetbeheer kan ten alle tijden beëindigd worden met een opzegtermijn van twee maanden. 

Het doel van budgetbeheer is om jou (tijdelijk) te ontlasten, orde te scheppen in de financiële administratie en/of inzicht geven hoe je zelf je financiële zaken (weer – of het beste) kan beheren.