Beschermingsbewind


De taken van en bewindvoerder zijn wettelijk vastgelegd en kan je vinden op de website van Rijksoverheid..nl

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • Bezoeken voor een persoonlijk intakegesprek
 • Vaststellen of bewindvoering voor jou van toepassing is
 • Indien nodig, samen het aanvraagformulier invullen voor de rechtbank


Tot de gewone werkzaamheden behoren:

 • Het aanvragen van het bewind bij de rechtbank
 • Opstellen van budgetplan
 • Openen van beheer, leefgeld en spaarrekening (of omzetting van)
 • Bedrijven aanschrijven om post naar Nubewind op te sturen
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan, indien voldoende financiële ruimte
 • Aanvragen van toeslagen en wijzigen bij veranderingen
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting
 • Het verzorgen van (eenvoudige) belastingaangiften
 • Aanvragen bijzondere bijstand kosten bewindvoering
 • Contact onderhouden met eventuele hulpverleners
 • Regelmatig contact met klanten
 • Contractwijzigingen doorvoeren indien voordeliger
 • Declaratie ziekenkosten invoeren
 • Betalingsregelingen treffen
 • Aanvragen schuldhulpverlening
 • Opstellen van een boedelbeschrijving 4 maanden na aanvang bewind
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter


Tot de specifieke werkzaamheden behoren:

 • Problematische schuldenbewindvoering
 • Voeren van uw PGB administratie
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Regelmatig naar zitting Kantonrechter
 • Ontruiming van de woning
 • Meegaan naar UWV of WSNP zitting
 • Verkoop onroerend goed (goedkeuring nodig van rechtbank)

Budgetbeheer


De taken van budgetbeheer zijn te verdelen in twee vormen.
De basistaken en specifieke taken.
Het is afhankelijk van je financiële en persoonlijke situatie welke vorm budgetbeheer van toepassing is.

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • Bezoeken voor een persoonlijk intakegesprek
 • Vaststellen of budgetbeheer voor jou een passende oplossing is
 • Budgetbeheerovereenkomst opstellen 
 • Budgetplan opstellen

Tot de gewone basis werkzaamheden behoren:

 • Openen van beheerrekening en evt spaarrekening
 • Monitoren inkomsten
 • Betalen van vaste lasten
 • Overboeken maandgeld
 • Regelmatig contact met u


Tot de specifieke werkzaamheden behoren:

 • Overboeking weekgeld
 • Inventarisatie schulden 
 • Betalingsregelingen treffen