Werkwijze

Nadat je aanmelding is ontvangen, volgt een vrijblijvend intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats bij jou thuis en indien niet mogelijk, op locatie in overleg.

Het doel van het intakegesprek is kennismaken met elkaar en de aanleiding van je aanmelding bespreken.
We nemen diverse leefgebieden met elkaar door zodat er een goed beeld verkregen wordt van je situatie.
Vervolgens zal duidelijk worden of bewindvoering of budgetbeheer passend is in jouw situatie.

Indien bewindvoering passend is en je vertrouwen hebt in de dienstverlening van Nubewind. wordt er een verzoek tot onderbewindstelling ingediend bij de rechtbank.
Als de kantonrechter de beschermingsbewind heeft uitgesproken worden er stappen gezet om je financiën over te nemen. 
Er wordt zowel een beheer als leefgeldrekening geopend. Nubewind beheert over de beheerrekening. Op de beheerrekening komen alle inkomsten (uitkering - loon - toeslagen - belastingteruggaves) binnen.
Nubewind draagt zorgt voor alle betalingen (uitgaven) en bijkomende taken, zie hier: Taken Vanaf de beheerrekening wordt wekelijks leefgeld overgemaakt op je leefgeldrekening. 


Voor budgetbeheer geldt:
Er wordt een budgetbeheerovereenkomst opgesteld en ondertekend door zowel jou als door Nubewind waarbij je een volmacht afgeeft dat Nubewind je financiën mag beheren.
In de overeenkomst staan alle taken die uitgevoerd zullen worden door Nubewind. Ook staan de rechten en plichten van beide partijen vermeld.
Onderdeel van de budgetbeheerovereenkomst is een budgetplan. In dit plan wordt vastgelegd waaraan je inkomen besteed wordt.
Er wordt een bankrekening geopend op jouw naam.
Op deze bankrekening wordt vanaf dien al jouw inkomen (uitkering - loon - toeslagen - belastingteruggaves) gestort.
Nubewind beheert deze rekening. Op je leefgeldrekening wordt wekelijks of maandelijks (in overleg met jou) een bedrag gestort voor levensonderhoud.