Wat je écht moet weten over de zorgverzekering

Gepubliceerd op 2 augustus 2023 om 15:05

Of je het nu leuk vindt of niet…
In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering te hebben. 
Het is strafbaar om niet verzekerd te zijn.
Als je niet verzekerd bent, kan je een boete krijgen.
Dat wil je natuurlijk niet!
Daarom zijn de meeste mensen gewoon verzekerd.

Natuurlijk is het niet fijn verplicht te worden iets af te sluiten waar je misschien niet helemaal achter staat.

 • Want het kost veel geld
 • Het is iets dat moet en dat kan benauwend voelen
 • Als het tegenzit moet je nog een eigen bijdrage betalen ook want niet elle behandelingen en medicijnen worden (volledig) vergoedt
 • Als jij iemand ben die vrijwel nooit naar de huisarts of ziekenhuis gaat, kan het oneerlijk voelen dat je toch de volle mep moet betalen

Genoeg redenen dus om te concluderen dat het niet fijn is om gedwongen te worden een zorgverzekering te hebben.


Maar zoals alles, heeft het ook het hebben van een zorgverzekering voordelen en die laten we natuurlijk niet voorbij gaan.

 • In verhouding tot de kosten wat een consult, behandeling of bepaalde medicatie kost, zijn we in veel gevallen voordeliger uit met het betalen van een vast bedrag aan premie
 • Ais je chronisch ziek bent, regelmatig naar het ziekenhuis of behandelaar moet, kan het in je voordeel werken als alles vergoed wordt en je daardoor weinig uit eigen zak moet bijleggen structureel
 • Veel consulten en behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering
 • Je hoeft voor de basiszorg geen geld achter de hand te hebben
 • Iedereen heeft recht op basiszorg in Nederland
 • Je mag zelf beslissen of je een aanvullende verzekering afsluit
 • Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, krijg je maandelijks een tegemoetkoming voor de kosten van de ziektenkostenverzekering

Zorgtoeslag
Om te achterhalen of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag kan je de voorwaarden inzien op de website van de belastingdienst:
Klink hier om de voorwaarden te zien
De inkomens en vermogenscriteria wijzigt jaarlijks dus het is belangrijk dat je jaarlijks opnieuw berekent of je (nog) in aanmerking komt.
Zorgtoeslag kan je ook met terugwerkende kracht aanvragen over het jaar ervoor.
Dit moet altijd voor 1 september.

Achterstand zorgverzekering
Als je een achterstand hebt bij de zorgverzekeraar wordt je aanvullende premie beëindigd.
Vaak gebeurt dit al als er een achterstand is van twee maanden. 
Bij het uitblijven van betaling, zal de zorgverzekeraar betalingsherinneringen sturen en een incassobureau of zelfs deurwaarder inschakelen. 

Als je meer dan zes maanden je premie niet betaalt, wordt je aangemeld bij het CAK (centraal Administratie Kantoor) als wanbetaler. 
Vanaf dat moment betaal je iedere maand de premie én boete aan CAK en niet meer aan de zorgverzekeraar.
Dit heet een bestuursrechtelijke premie. 
Het kan zelfs dat CAK de premie inhoudt van je inkomen en zorgtoeslag. 
Klink hier voor meer info

Collectieve zorgverzekering
Via de gemeente kan je in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering als je netto- inkomen niet hoger dan 120% het minimum ligt en niet boven de vermogensgrens uitkomt.
Een collectieve verzekering houdt in dat de gemeente meebetaalt aan je premie als er een aanvullende verzekering afgesloten wordt.
Deze kan je zelf samenstellen.
Per gemeente verschilt de vergoeding.

Eigen risico gespreid vooruit betalen
In 2023 is het verplichte eigen risico €385.
Dit is een behoorlijk bedrag om in één keer te moeten voldoen.
Bij de meeste zorgverzekeraar heb je de mogelijkheid om het eigen risico in termijnen te betalen.
Meestal gebeurt dit in 10 termijnen van €38,50 en wordt dit automatisch afgeschreven van je rekening.
Je ontvangt dan niet apart meer een factuur wanneer je een deel van je eigen risico hebt verbruikt omdat dit verrekend wordt met de termijnafschrijvingen.

Overstappen van zorgverzekering
Per jaar heb je de mogelijkheid om één keer over te stappen van zorgverzekeraar.
In de maand december kan je overstappen en zorgt de huidige zorgverzekeraar voor de overstapservice.
Tip: Vanaf half november kan je de nieuwe polisvoorwaarden van alle zorgverzekeringen zien. Kijk hier tijdig naar om te weten welke zorgverzekering het beste bij je past.
De zorg uit de basisverzekering is bij iedere zorgverzekeraar gelijk!