De belangrijkste financiële veranderingen in 2024

Gepubliceerd op 29 december 2023 om 10:04

Zoals we allemaal wel merken, is het leven er niet goedkoper op geworden.
Boodschappen zijn gestegen, benzine, maar ook de vaste lasten zoals verzekeringen die duurder zijn geworden.
In 2024 zijn er een aantal financiele veranderingen waar we allemaal (in)direct mee te maken zullen hebben.
De belangrijkste veranderingen:
1. Lagere zorgtoeslag.
De zorgtoeslag was in 2023 verhoogd wegens de stijgende prijzen van o.a. de zorgpremies.
Dit was echter maar voor één jaar doorgevoerd.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag en wat de hoogte is/zal zijn: 

2. Minimumloon gaat omhoog 

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2024 van 12,79 euro per uur naar 13,27 euro per uur. De uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn, zoals de AOW en de bijstand, stijgen mee.
Het voordeel is dat iedereen, ongeacht de uren die gewerkt worden, hetzelfde loon verdiend.

3. Verkeersboetes gaan met 10% omhoog
Een boete krijgen was al niet goedkoop, dus opletten! Niks zo zonde van je geld dan het krijgen van een boete.
In 2023 kostte het je 380 euro als je telefoon vasthoudt tijdens het rijden. In 2024 wordt dit 420 euro.

4. Verhoging accijns op tabak en alcohol
In 2024 geldt er een hogere belasting op alcohol en tabak. Om en voorbeeld te noemen:
Een krat bier wordt gemiddeld 0,27 cent duurder.
Het doel van het verhogen van de belasting is dat er voldoende geld is voor armoedebestrijding en dat de koopkracht van mensen met een lager inkomen verbeteren.

5. Frisdrank wordt een stuk duurder

De belasting op frisdrank wordt verhoogd van 8 cent naar 26 cent. 
Grote kans dat dit dus voelbaar is in je portemonnee als je graag frisdrank drinkt.
Het doel is om burgers een gezondere keuze te laten maken.

6. Meer mensen recht op kindgebonden budget en hoger
 De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijd, het huishoudtype, de hoogte van het inkomen en het vermogen.
De verhoging van het kindgebonden budget gaat met maximaal 750 euro omhoog voor het eerste kind en het tweede en volgende kind met 883 euro per jaar.
Ook wordt het extra kindgebonden budget voor kinderen van 12 jaar tot en met 17 jaar met 400 euro per jaar verhoogd. 


7. Huurtoeslag gaat omhoog

De huurtoeslag stijgt in 2024 met ongeveer € 416 per jaar en geldt voor iedereen die huurtoeslag ontvangt.
De verhoging krijgt vorm door de basishuur, die de eigen bijdrage bepaalt, te verlagen.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.