Wat te doen bij (problematische) schulden?

Gepubliceerd op 18 augustus 2023 om 10:24

Schulden ontstaan wanneer rekeningen niet worden betaald. Er zijn verschillende soorten schulden:

  1. Overlevingsschulden: Dit treedt op wanneer er onvoldoende inkomen is om de vaste lasten te dekken.

  2. Overbestedingsschulden: Hoewel er voldoende inkomen is, wordt er te veel geld uitgegeven.

  3. Aanpassingsschulden: Deze ontstaan als er plotselinge veranderingen optreden in je leefsituatie, zoals inkomensverlaging of onverwacht hoge vaste lasten, bijvoorbeeld een aanzienlijke stijging van de energierekening.

Schulden kunnen verschillende oorzaken hebben. Misschien heb je te veel zorgen aan je hoofd en verlies je daardoor het overzicht over je financiële situatie.
Het kan zijn dat je moeite hebt om bewust met geld om te gaan, of dat er iets in je leefsituatie is veranderd dat negatieve gevolgen heeft voor je financiën.
Het is belangrijk om eerst de oorzaak van je schuldensituatie te begrijpen voordat je stappen onderneemt.
Vervolgens is het cruciaal om na te gaan hoe je soortgelijke situaties in de toekomst kunt voorkomen.

Er zijn gewone schulden en problematische schulden.
Wanneer spreken we van problematische schulden?
Dit is het geval wanneer iemand gedurende een lange tijd niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en alle openstaande schulden niet binnen 18 maanden kunnen worden afbetaald
(sinds 1 juli is de duur van zowel minnelijke als wettelijke schuldhulpverlening verkort van 36 maanden naar 18 maanden).

Andere schulden betreffen vorderingen die niet op tijd zijn betaald, maar waarvoor mogelijk nog wel een betalingsregeling kan worden getroffen, indien het inkomen dit toelaat.
Het is daarom verstandig om eerst een overzicht te maken van je totale inkomsten en uitgaven.
Bekijk vervolgens hoeveel er maandelijks overblijft en bepaal hoeveel er gereserveerd kan worden voor aflossing.

Stel dat je €150 per maand kunt aflossen en je hebt drie schuldeisers.
In dat geval kan je contact opnemen met de schuldeisers en aangeven dat je graag een betalingsregeling wilt treffen van €50 per maand.
Het is van groot belang om elke maand tijdig te betalen, anders bestaat de mogelijkheid dat de betalingsregeling wordt ingetrokken

Als je het gevoel hebt dat je er zelf niet meer uitkomt en wilt voorkomen dat de schulden verder oplopen, is het raadzaam om zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen.
Dit kan bijvoorbeeld via de gemeente of door een bewindvoerder in te schakelen.
Bij de meeste gemeenten kun je online een aanmelding doen, waarna er snel contact wordt opgenomen voor een intakegesprek.
Als je behoefte hebt aan mentale rust en tijdelijk afstand wilt nemen van je financiële situatie, kun je kiezen voor een bewindvoerder (schuldenbewind).
De bewindvoerder neemt dan de volledige controle over je financiën over en vraagt namens jou het schuldentraject aan.