Rechten en plichten wanneer je onder bewind staat

Gepubliceerd op 6 mei 2024 om 15:53

Veel mensen worden onder bewind gesteld vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals problemen met hun (geestelijke) gezondheid of schulden.
Het bijhouden van de financiële administratie kan een enorme last zijn.
Een bewindvoerder kan dan hulp bieden door de financiën over te nemen.
De bewindvoerder beheert het inkomen en zorgt ervoor dat het leefgeld op tijd wordt uitbetaald. Daarnaast onderhoudt de bewindvoerder contacten met instanties over contracten, verzekeringen, betalingen en achterstanden, en komt op voor jouw belangen.
De bewindvoerder zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt, bijvoorbeeld door kwijtschelding aan te vragen of toeslagen en bijstand aan te vragen.
Ook is het de taak van de bewindvoerder om te kijken of de huidige verzekeringen, contracten, nog aansluiten bij je persoonlijke situatie en dat er gekeken wordt of de premie die daarvoor betaald wordt reëel is.

Als onderbewindgestelde heb je rechten:

  • Inzicht in je financiën, bijvoorbeeld door maandelijkse afschriften te ontvangen of door in te loggen op het systeem van de bewindvoerder. Je kunt ook altijd contact opnemen en vragen naar de stand van zaken.
  • Informatie over beslissingen die de bewindvoerder neemt. Als je meer uitleg wilt, kun je hier altijd om vragen. Bijvoorbeeld als er verzocht is om extra geld maar dit niet mogelijk was. Het is dan fijn om een reden te krijgen en goed om te weten dat het niet bedoeld is om tegen te werken maar dat het is om je financiële situatie te stabiliseren en/of te beschermen.
  • Vertrouwen in een goede dienstverlening. De bewindvoerder moet altijd keuzes maken in jouw belang en dan met name gericht op het financiële aspect. Natuurlijk zal de bewindvoerder je persoonlijke wensen ook serieus nemen.

De verplichtingen: 

  • De bewindvoerder voorzien van actuele informatie:. Wijzigingen in je financiële situatie dien je tijdig door te geven, bijvoorbeeld als het inkomen is veranderd vanwege ander werk of als je gaat samenwonen. Dit kan namelijk veel gevolgen met zich meebrengen en de bewindvoerder dient hiervan op de hoogte te zijn om alles goed te regelen en verwerken. 
  • Het is belangrijk dat er (mee) gewerkt wordt aan het genereren van inkomen indien dat er niet is of weggevallen is.  Werk vinden kan de bewindvoerder niet voor je doen, een aanvraag bijstand indienen wel.  Maatwerk is dus altijd van belang..
  • Dat er samengewerkt wordt met de bewindvoerder en toestemming gevraagd wordt alvorens er financiële handelingen verricht worden. 

Een goede samenwerking houdt in:

  •  Dat er door beide partijen openheid in zaken wordt gegeven (transparantie)
  •  Dat er sprake is van wederzijds respect en vertrouwen
  •  Dat beide partijen goed bereikbaar zijn
  •  Dat er feedback gegeven en ontvangen kan worden, altijd met de intentie om eventuele problemen te voorkomen of aan te pakken.


 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.